Menu

Systeemtherapie

Psychische klachten heb je niet alleen. Je naaste omgeving heeft hier eveneens mee te maken en zodoende kunnen klachten een rol spelen in contact, veelal de partnerrelatie.

In de behandeling kan het ter bevordering van herstel wenselijk zijn dat de partner betrokken wordt in het behandelproces. In het werken binnen de relatie wordt in de praktijk veelal Emotionally Focused Therapy (EFT) als uitgangspunt genomen.

In een relatie kunnen de (negatieve) emoties vaak hoog oplopen. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je verdriet durft te tonen.