Menu

Kosten

U bent als cliënt(e) zelf verantwoordelijk voor de betaling voortvloeiende uit de intake- of behandelovereenkomst. Controleer dus altijd uw zorgverzekering of neem contact met hen op.

Psychotherapiepraktijk van Duijn heeft voor 2024 contracten met onderstaande zorgverzekeringen. De zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft dus altijd te maken met uw eigen risico (385 euro) en eventueel een vrijwillig verhoogd eigen risico.

Zorgprestatie-model

De bekostiging van de GGZ vindt plaats vanuit het zorgprestatie-model. Dit houdt het volgende in:

-Afspraken hebben een begin- en eindtijd. Dit kan afwijken: hierover worden afspraken gemaakt.

-De zorgverlener noteert alle activiteiten: afspraken, mail-contact, intercollegiaal overleg. Deze prestaties vind je terug op je afschrift. Administratie-tijd (verslaglegging; schrijven van brieven, behandelplannen) zie je niet terug. Dit zit bij de prestaties in gerekend.

-De zorgverzekeraar bepaalt de tarieven. Dit ligt tussen de 80 en 95% van de onderstaande NZA tarieven: