Menu

Kosten

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Voor aanmelding bij de praktijk is een verwijzing door de huisarts voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg nodig. Wanneer Psychotherapiepraktijk Van Duijn een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar verzonden. U betaalt dan enkel het eigen risico. Het eigen risico geldt voor alle zorg die u afneemt, ook de zorg die u afneemt bij andere zorgverleners. Het verplichte eigen risico is in 2020 €385.

Psychotherapiepraktijk Van Duijn heeft voor 2020 volgende overeenkomsten:

  • Achmea & De Friesland: De Friesland, Pro Life, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis.
  • Menzis: Menzis, AnderZorg
  • CZ Groep: CZ, OWM, Centrale Ziektekostenverzekering NZV, Ohra, Nationale Nederlanden Aanmelden kan in 2020 niet meer. De praktijk krijgt beperkt budget voor het behandelen van verzekerden van CZ. Dit is helaas bereikt en zorg wordt niet vergoed.
  • VGZ: VGZ, IZA, Univé, UMC, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK), ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, Bewuzt, MVJP, IZZ.
  • Zorg en Zekerheid, VRZ: ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Salland Verzekeringen, Zorgdirect, Zorg en zekerheid, HollandZorg, Eno.
  • Caresq: iptiQ Life S.A., Caresq, Promovendum, Besured, National Academic, Aevitae
  • DSW: DSW, Stad Holland, inTwente Zorgverzekeraar, ASR, Ditzo, De Amersfoorte

Partnerrelatietherapie 

Door het College van Zorgverzekeringen is gesteld dat bij partnerrelatieproblemen geen sprake is van een ziekte en dat de behandeling van deze problematiek om die reden niet (meer) wordt vergoed vanuit het basispakket. Echter in het geval de partnerrelatieproblematiek deel uit maakt van onderliggende individuele psychische problematiek (denk bv aan een depressie van één van beide partners) dan komt de behandeling wél in aanmerking voor vergoeding. Voor meer informatie zie systeemtherapie.

Betalingsvoorwaarden

Psychotherapiepraktijk Van Duijn hanteert de volgende betalingsvoorwaarden. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage in de wachtkamer van de praktijk.

Aansprakelijkheid

Psychotherapiepraktijk Van Duijn is niet aansprakelijk voor misverstanden over dekking van de kosten door uw zorgverzekeraar. Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar na wat uw polis wel en niet dekt!