Menu

Kosten

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Voor aanmelding bij de praktijk is een verwijzing door de huisarts voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg nodig. Wanneer Psychotherapiepraktijk Van Duijn een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar verzonden. U betaalt dan enkel het eigen risico. Het eigen risico geldt voor alle zorg die u afneemt, ook de zorg die u afneemt bij andere zorgverleners. Het verplichte eigen risico is in 2021 €385.

Psychotherapiepraktijk Van Duijn heeft voor 2021 volgende overeenkomsten:

 • Achmea & De Friesland: Zilveren Kruis, Pro Life, Interpolis, FBTO, One Underwriting, Kiemer, OZF, DFZ (De Friesland Zorg), Achmea
 • Menzis: Menzis/Anderzorg, HEMA, PMA Zorgverzekeraar
 • CZ Groep: CZ, Ohra, Nat. Nederlanden, OWM Achterhoek
 • VGZ 2021: Univé, SZVK, Zekur, Zekur natura, MJVP, SZVK, Zorgzaam Verzekerd, VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP, IZA zorgverzekeraar & UMC, Promovendum, National Academic en Besured
 • VGZ 2022: Univé, Zekur, Zekur natura, MVJP, Zorgzaam Verzekerd, VGZ, IZZ, Bewuzt, IZA zorgverzekeraar & UMC
 • OMW Zorg en Zekerheid, AZVZ
 • ONVZ, VvAA, PNO Zorg
 • Caresq: Caresq, AON, Aevitae, One, OptiQ, Caresco, Eucare
 • DSW: DSW/Stad Holland, In Twente
 • ASR: ASR, DITZO, De Amersfoortse
 • ENO, Sallandse Zorgverzekeringen, HollandZorg Zorgdirect

Partnerrelatietherapie 

Door het College van Zorgverzekeringen is gesteld dat bij partnerrelatieproblemen geen sprake is van een ziekte en dat de behandeling van deze problematiek om die reden niet (meer) wordt vergoed vanuit het basispakket. Echter in het geval de partnerrelatieproblematiek deel uit maakt van onderliggende individuele psychische problematiek (denk bv aan een depressie van één van beide partners) dan komt de behandeling wél in aanmerking voor vergoeding. Voor meer informatie zie systeemtherapie.

Betalingsvoorwaarden

Psychotherapiepraktijk Van Duijn hanteert de volgende betalingsvoorwaarden. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage in de wachtkamer van de praktijk.

Aansprakelijkheid

Psychotherapiepraktijk Van Duijn is niet aansprakelijk voor misverstanden over dekking van de kosten door uw zorgverzekeraar. Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar na wat uw polis wel en niet dekt!