Menu

Kosten

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Voor aanmelding bij de praktijk is een verwijzing door de huisarts voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg nodig. Wanneer Psychotherapiepraktijk Van Duijn een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar verzonden. U betaalt dan enkel het eigen risico. Het eigen risico geldt voor alle zorg die u afneemt, ook de zorg die u afneemt bij andere zorgverleners. Het verplichte eigen risico is in 2022 €385.

Psychotherapiepraktijk Van Duijn heeft voor 2022 volgende overeenkomsten:

 • Zilveren Kruis:  Zilveren Kruis, Pro Life, Interpolis, FBTO, One Underwriting, Ziezo, One Underwriting, DFZ (De Friesland Zorg).
 • Menzis: Menzis/Anderzorg.
 • CZ Groep: CZ, Ohra, Nat. Nederlanden, Just, CZ direct, OWM.
 • VGZ 2022: Univé, Bewuzt, United Consumers, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, VGZ, IZZ, IZA zorgverzekeraar & UMC, SZVK, National Academic, Besured, Promovendum.
 • Zorg en Zekerheid, AZVZ.
 • ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Jaaah.
 • DSW: DSW/Stad Holland, In Twente.
 • ASR: ASR, DITZO.
 • ENO, Sallandse Zorgverzekeringen, HollandZorg Zorgdirect.

Let op!! De praktijk heeft geen contract met Caresq (Caresq, AON, Aevitae, One, OptiQ, Caresco, Eucare). Verzekerden kunnen in 2022 helaas niet in mijn praktijk terecht.

Betalingsvoorwaarden, zie: betalingsvoorwaarden
Behandeltarieven ongecontracteerde zorg en zelfbetalers, zie: behandeltarieven

Bekostiging via het Zorgprestatiemodel

Per 2022 vindt de bekostiging van de GGZ plaats via het zorgprestatiemodel. Voor de praktijk houdt dit in dat:

 • Afspraken een begin en eindtijd hebben (‘planning=realisatie’). Bij afwijken wordt dit met u besproken.
 • De zorgverlener noteert alle zorgactiviteiten/prestaties: afspraken, mailcontact, e-health en intercollegiaal overleg. Deze prestaties vindt u terug op het afschrift van uw zorgverzekering. Intercollegiaal overleg vindt minimaal eenmaal per jaar plaats in het kader van een passende indicatiestelling en/of reflectie op lopende behandelingen.
 • Alle administratietijd, verslagen schrijven, overleg, behandelplannen, brieven, etc. ziet u niet op dit afschrift terug. Dit zit bij de zorgprestaties ingerekend.
 • De zorgverzekeraar bepaalt de tarieven, hier gaat de zorgverlener niet over.

Partnerrelatietherapie 

Door het College van Zorgverzekeringen is gesteld dat bij partnerrelatieproblemen geen sprake is van een ziekte en dat de behandeling van deze problematiek om die reden niet (meer) wordt vergoed vanuit het basispakket. Echter in het geval de partnerrelatieproblematiek deel uit maakt van onderliggende individuele psychische problematiek (denk bv aan een depressie van één van beide partners) dan komt de behandeling wél in aanmerking voor vergoeding. Voor meer informatie zie systeemtherapie.

Aansprakelijkheid

Psychotherapiepraktijk Van Duijn is niet aansprakelijk voor misverstanden over dekking van de kosten door uw zorgverzekeraar. Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar na wat uw polis wel en niet dekt!