Kosten

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Voor aanmelding bij de praktijk is een verwijzing door de huisarts voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg nodig. Wanneer Psychotherapiepraktijk Van Duijn een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar verzonden. U betaalt dan enkel het eigen risico. Het eigen risico geldt voor alle zorg die u afneemt, ook de zorg die u afneemt bij andere zorgverleners. Het verplichte eigen risico is in 2017 €385.

Let op: Verzekerden van de Koepelorganisatie CZ (CZ, Delta Lloyd, OHRA) kunnen zich voorlopig in 2017 niet meer aanmelden. De praktijk krijgt voor een beperkt aantal mensen budget om te behandelen. Dit budget is voorlopig voor 2017 bereikt.

Psychotherapiepraktijk Van Duijn heeft voor 2017 volgende overeenkomsten:

  • Achmea: Pro Life, Agis, Avero, FBTO, Interpolis, OZF, Nedasco, IAK Volmacht, Aevitae, Turien & Co, Ziezo en Zilveren Kruis.
  • VGZ: Univé, SZVK, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, IZA Cura, Bewuzt, IAK Volmacht BV, Caresco, Aevitae, IZZ, IZA,Turien & Co.
  • CZ Groep: CZ, OWM, Delta Lloyd, Ohra
  • Multizorg: ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Salland Verzekeringen, Salland Zorg Direct, HollandZorg, Energiek, De Amersfoorte Verzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, BeterDichtbij, ASR, Zorg en zekerheid, Aevitae (ASR), IAK Volmacht, Caresco, Zorg en Zekerheid, Eno.
  • Menzis: Menzis, AnderZorg, Azivo
  • DSW: DSW, Stad Holland, inTwente Zorgverzekeraar, Anno12
  • De Friesland

Partnerrelatietherapie 

Door het College van Zorgverzekeringen is gesteld dat bij partnerrelatieproblemen geen sprake is van een ziekte en dat de behandeling van deze problematiek om die reden niet (meer) wordt vergoed vanuit het basispakket. Echter in het geval de partnerrelatieproblematiek deel uit maakt van onderliggende individuele psychische problematiek (denk bv aan een depressie van één van beide partners) dan komt de behandeling wél in aanmerking voor vergoeding. Voor meer informatie zie systeemtherapie.

Betalingsvoorwaarden

Psychotherapiepraktijk Van Duijn hanteert de volgende betalingsvoorwaarden. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage in de wachtkamer van de praktijk.

Aansprakelijkheid

Psychotherapiepraktijk Van Duijn is niet aansprakelijk voor misverstanden over dekking van de kosten door uw zorgverzekeraar. Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar na wat uw polis wel en niet dekt!