Menu

Intelligentieonderzoek

Waarom intelligentieonderzoek?

Wanneer er vragen zijn over de cognitieve vermogens, kan dit binnen de praktijk in kaart worden gebracht middels een intelligentieonderzoek. De afname van een intelligentietest (WAIS-IV) kan zinvol zijn wanneer u bijvoorbeeld:

  • benieuwd bent naar uw intelligentieniveau
  • u wil weten welke leerprestaties u van u zelf mag verwachten
  • wat uw sterke en wellicht minder sterke kanten zijn binnen uw intelligentieprofiel en wat dit betekent voor uw dagelijks leven.

Wat is intelligentie?

Er bestaan veel verschillende omschrijvingen van ‘intelligentie’. Het zegt iets over hoe makkelijk je nieuwe dingen kunt leren en problemen kunt analyseren om ze vervolgens op te lossen. Intelligentie zegt iets over hoe goed je doelgericht kunt handelen en of je goed bent in logisch nadenken en redeneren. Intelligentie heeft te maken met het gemak waarmee we de wereld om ons heen kunnen begrijpen en met allerlei verschillende situaties in onze omgeving kunnen omgaan.

Wat is een intelligentieonderzoek?

Een intelligentietest bestaat uit diverse vragen en opdrachten, welke meer zicht geven op de verschillende aspecten van het functioneren zoals aangeleerde kennis, inzicht en probleemoplossingsvaardigheden. Het geeft een beeld van iemands sterke kanten en laat ook zien met welke vaardigheden iemand meer moeite heeft. Wij maken hiervoor gebruik van de meest gebruikte intelligentietest in Nederland, namelijk de WAIS-IV-NL. Deze test is geschikt voor afname bij volwassenen van 16 t/m 84 jaar. De totale afname van de test duurt ongeveer 2 uur.

Het intelligentieonderzoek bestaat uit een intakegesprek, de testafname, een adviesgesprek en een onderzoeksverslag met daarin een uitgebreide analyse van de cognitieve vaardigheden en handelingsgerichte adviezen.

U kunt zichzelf hiervoor aanmelden en heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Kosten

De totale kosten voor een intelligentieonderzoek bedragen 540 euro (incl. BTW) en komen in de regel niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.