Menu

Contact

Crisis

Indien geval van een crisissituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts of dienstdoende huisarts via de huisartsen spoedpost. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.

Coronavirus

In lijn van de laatste berichtgeving rondom het Coronavirus is het ook voor mijn praktijk van belang om een aantal punten helder te communiceren.

  • Vooralsnog gaan afspraken van mijn kant door. Dit tot nadere berichtgeving waarbij, afhankelijk van verdere ontwikkelingen, de mogelijkheid bestaat dat afspraken geannuleerd gaan worden.
  • Kijk voor jezelf waar jij je goed bij voelt. Voor de komende drie weken geldt dat je kosteloos ten allen tijde afspraken kunt afzeggen.
  • Kom alsjeblieft niet als je je lichamelijk niet fit voelt. Dit doe je voor jezelf en voor de ander. In mijn praktijk komen mensen vanwege psychische klachten maar mijn ervaring is ook dat mensen meer dan gemiddeld ziek zijn en een verminderde weerstand hebben. Bescherm daarom jezelf en anderen.
  • Overweeg een telefonische afspraak of contact per mail. Als je hiervan gebruik wilt maken stel me dan tijdig op de hoogte.
  • Aangezien ik schoolgaande kinderen heb kan het gebeuren dat ik afspraken moet verschuiven, moet verkorten danwel afzeggen. Uiteraard probeer ik dit zoveel mogelijk te voorkomen. Ik vraag hiervoor je begrip.

Tot slot verzoek ik volgende te hanteren bij de afspraken: geen handen schudden en gepaste afstand (1,5 m) bewaren.

Afwezigheid en waarneming bij vakantie en ziekte

Als bij mijn afwezigheid blijkt dat waarneming door een collega/waarnemer wenselijk/noodzakelijk is zal bij aanvang van mijn afwezigheid afstemming en informatieverstrekking plaatsvinden. Indien bij aanvang hier geen aanleiding voor bleek maar dit (onvoorzien) toch noodzakelijk blijkt te zijn, dien je contact op te nemen met je huisarts of dienstdoende huisarts via de huisartsen spoedpost.

Contact en vragen

Voor vragen kunt u het contactformulier invullen. Er wordt dan binnen 4 werkdagen contact met u opgenomen. Bij telefonisch contact wordt u doorverbonden met het antwoordapparaat. Wanneer u uw bericht, naam en telefoonnummer achterlaat, wordt u uiterlijk binnen 4 werkdagen terug gebeld.