Menu

Contact

Crisis

In geval van een acute crisissituatie, kunt u binnen kantooruren contact met mij opnemen. Als ik de telefoon niet opneem, stuur een app bericht met de vraag of ik met spoed contact wil opnemen. Op werkdagen controleer ik minimaal eens per dag mijn app berichten. In verband met AVG graag geen inhoudelijke informatie over de app. Samen kijken we dan wat u op dat moment nodig heeft en of bijvoorbeeld de huisarts of crisisdienst ingeschakeld moet worden. Buiten kantooruren is de praktijk gesloten. Op deze momenten of wanneer u onverhoopt toch geen contact met mij krijgt kunt u contact opnemen met de huisarts of de dienstdoende huisartsenpost. Het telefoonnummer van de huisartsenpost wordt vermeld in het voicemailbericht van uw eigen huisarts.

Afwezigheid en waarneming bij vakantie en ziekte

Als bij mijn afwezigheid blijkt dat waarneming door een collega/waarnemer wenselijk/noodzakelijk is zal bij aanvang van mijn afwezigheid afstemming en informatieverstrekking plaatsvinden. Indien bij aanvang hier geen aanleiding voor bleek maar dit (onvoorzien) toch noodzakelijk blijkt te zijn, dien je contact op te nemen met je huisarts of dienstdoende huisarts via de huisartsen spoedpost.

Contact en vragen

Voor vragen kunt u het beste een e-mail sturen naar info@praktijkvanduijn.nl. U krijgt binnen 4 werkdagen een reactie.