Menu

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is bewezen effectief bij angsten, dwangklachten, depressie, stressklachten en burn-out. Het is vorm van psychotherapie die u – voornamelijk door oefeningen −  leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken, of er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld.Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan. De meeste behandelingen bestaan uit 10 tot 25 bijeenkomsten. Bij wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomsten duurt de therapie gemiddeld een half- tot anderhalf jaar.