Menu

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen psychotherapeut P.P. van Duijn (verder te noemen ‘de therapeut’) en de cliënten van psychotherapiepraktijk Van Duijn.

Artikel 2

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur vóór het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. U kunt een gemaakte afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur wordt € 25,- in rekening gebracht.

Artikel 3
De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum verstuurd de therapeut aan de cliënt een betalingsherinnering. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,- aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 5

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan de betalingsverplichtingen, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 25,-.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.