Aanmelden

Helaas zit de praktijk op dit moment vol en kunt u zich niet aanmelden. Zodra aanmelden weer mogelijk is, zal dit hier vermeld worden.
Let op: Verzekerden van de Koepelorganisatie CZ (CZ, Delta Lloyd, OHRA) kunnen zich in 2017 niet meer aanmelden. De praktijk krijgt voor een beperkt aantal mensen budget om te behandelen. Dit budget is voor 2017 inmiddels bereikt.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldformulier. Nadat u zich heeft aangemeld, krijgt u hiervan binnen 4 werkdagen een bevestiging en wordt aan u teruggekoppeld of uw aanmelding passend is. Zo ja, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Zodra er plek is, met inachtname van de maximale wachttijd, wordt u per mail uitgenodigd.

Aanmeldingswachttijd per koepelorganisatie zorgverzekeraar:

Achmea:
VGZ:
Multizorg:
Friesland Zorg:
CZ:
DSW:
Menzis:
Behandelwachttijd: na aanmelding krijgt u binnen max 8 weken een afspraak.

Annulering van afspraken

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak per mail (of telefonisch) te annuleren. Wanneer niet wordt geannuleerd of bij annulering binnen 24 uur, wordt een bedrag van €25,- in rekening gebracht.

Wachtlijstbemiddeling Zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid voor wachtlijstbemiddeling om te kijken waar u terecht kunt.