Menu

Aanmelden

Helaas zit de praktijk op dit moment vol en kunt u zich niet aanmelden. Zodra aanmelden weer mogelijk is, zal dit hier vermeld worden. Helaas krijg ik vanuit bepaalde zorgverzekeraars beperkt budget om te behandelen. Verzekerden van CZ (Ohra, Delta Loyd, Nat. Nederlanden) en Menzis/Anderzorg kunnen helaas niet meer terecht in 2019.

Wanneer u wachttijden te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen bij het zo spoedig mogelijk vinden van passende zorg.

Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldformulier. Nadat u zich heeft aangemeld, krijgt u hiervan binnen 4 werkdagen een bevestiging en wordt aan u teruggekoppeld of uw aanmelding passend is. Zo ja, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Zodra er plek is, met inachtname van de maximale wachttijd, wordt u per mail uitgenodigd.

Aanmeldingswachttijd per koepelorganisatie zorgverzekeraar:

Achmea:
VGZ:
Multizorg:
Friesland Zorg:
CZ:
DSW:
Menzis:
Behandelwachttijd: na aanmelding krijgt u binnen max 8 weken een afspraak.

Annulering van afspraken

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak per mail (of telefonisch) te annuleren. Wanneer niet wordt geannuleerd of bij annulering binnen 24 uur, wordt een bedrag van €40,- in rekening gebracht.

Wachtlijstbemiddeling Zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar biedt de mogelijkheid voor wachtlijstbemiddeling om te kijken waar u terecht kunt.