Menu

Werkwijze

Aanmelding

Na aanmelding wordt je, met inachtname van de wachttijd, per mail uitgenodigd voor een intakegesprek.

Intake

De intakefase bestaat uit één tot drie gesprekken van een uur en is gericht op het verhelderen van de klachten, jouw hulpvraag en je verwachtingen van de therapie. Eventueel wordt je partner bij deze gesprekken betrokken. Na de intakefase krijg je het adviesgesprek, waarin je een terugkoppeling van de bevindingen ontvangt (diagnose-stelling) en een behandelingsvoorstel wordt gedaan.

Behandeling

Wanneer je in verdere behandeling besluit te gaan, worden samen afspraken gemaakt over de behandeldoelen, vorm, duur en frequentie van de behandeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. In de therapie zullen de voortgang en de resultaten regelmatig besproken en geëvalueerd worden, ten minste elke tien sessies. De therapie gesprekken duren een uur en vinden meestal eens per week of eens per twee weken plaats.

Digitale zorg

Afhankelijk van de klachten en hulpvraag worden de individuele gesprekken gecombineerd met digitale zorg. Hierbij volgt je behandeling via de computer thuis. Zodoende krijgt je informatie en oefen je hoe je beter met je klachten om kunt gaan.

Terugkoppeling verwijzer

Na de intakefase, bij tussenevaluatie en bij afsluiting van de behandeling zal, indien je hiermee instemt, een terugkoppeling gedaan worden aan de verwijzer over de voortgang en behaalde resultaten. Het kan zijn dat na de intakefase blijkt dat je voor jouw problematiek beter elders terecht kunt voor meer passende hulpverlening, in dat geval wordt je doorverwezen.