Menu

Werkwijze

Aanmelding

Na uw aanmelding wordt u, met inachtname van de wachttijd, per mail uitgenodigd voor een intakegesprek.

Intake

De intakefase bestaat uit één tot drie gesprekken van een uur en is gericht op het verhelderen van uw klachten, uw hulpvraag en uw verwachtingen van de therapie. Eventueel wordt uw partner bij deze gesprekken betrokken. Na de intakefase krijgt u het adviesgesprek, waarin u een terugkoppeling van de bevindingen ontvangt (diagnose-stelling) en u een behandelingsvoorstel wordt gedaan.

Behandeling

Wanneer u in verdere behandeling besluit te gaan, worden met u afspraken gemaakt over de behandeldoelen, vorm, duur en frequentie van de behandeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. In de therapie zullen de voortgang en de resultaten regelmatig met u besproken en geëvalueerd worden, ten minste elke tien sessies. De therapie gesprekken duren een uur en vinden meestal eens per week of eens per twee weken plaats.

Digitale zorg

Afhankelijk van de klachten en hulpvraag worden de individuele gesprekken gecombineerd met digitale zorg. Hierbij volgt u behandeling via uw computer thuis. Zodoende krijgt u informatie en oefent u hoe u beter met uw klachten om kunt gaan.

Terugkoppeling verwijzer

Na de intakefase, bij tussenevaluatie en bij afsluiting van de behandeling zal, indien u hiermee instemt, een terugkoppeling gedaan worden aan de verwijzer over de voortgang en behaalde resultaten. Het kan zijn dat na de intakefase blijkt dat u voor uw problematiek beter elders terecht kunt voor meer passende hulpverlening, in dat geval wordt u doorverwezen.