Menu

Supervisie

In de praktijk heb ik ruimte voor het geven van verschillende vormen van supervisie.

Ik ben erkend/geregistreerd supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en bij de Vereniging voor Schematherapie.

Kosten
Voor een individuele supervisie van 45 minuten hanteer ik een tarief van 100 euro. Hierin zit een kwartier voorbereidingstijd (lezen van verslagen, evaluaties) berekend.

De supervisie start met een eerste afspraak/kennismakingsgesprek. Het gesprek heeft als doel om wederzijds kennis te maken en te kijken of we samen een basis kunnen leggen voor start van de supervisie. Volgende punten komen hierbij aan de orde:

 • het kader waarbinnen supervisie plaats vindt
 • eventuele eisen zijn vanuit opleiding
 • wederzijdse verwachtingen verhelderen
 • jouw wensen bespreken
 • leerdoelen verhelderen
 • bekijken of wederzijdse verwachtingen aansluiten
 • komen tot praktische afspraken (rondom voorbereiding, agendaplanning, verslaglegging en evaluatie)
 • afspraken over verdere vormgeving/vastlegging in het supervisiecontract

De kosten voor het kennismakingsgesprek bedragen de helft van het reguliere tarief, namelijk 50 euro. 

Vormen van supervisie

De volgende supervisies worden door mij verzorgd:

 • Supervisie Schematherapie in het kader van de opleiding tot schematherapeut.
 • Supervisie in het kader van de opleiding tot Gz-psycholoog
 • Supervisie psychotherapie in het kader van de opleiding tot Psychotherapeut danwel als onderdeel van de opleiding tot klinische psycholoog.

Focus van supervisie

In de supervisie behandeling werk ik integratief en maak gebruik van mijn kennis van diverse behandelmethodieken, waarbij schematherapeutisch werken en het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek en trauma in bredere zin op de voorgrond staat.

Voor specifieke supervisievragen (eenmalig of in het kader van een andere opleiding) neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.